Lịch thao giảng Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Nhà trường tổ chức Thao giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Thông qua Hội thi thao giảng, giáo viên sẽ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đồng nghiệp, phát hiện các bài giảng hay, các phương pháp giảng dạy mới có thể áp dụng rộng rãi trong các khoa của Nhà trường.
Lịch trình và nội dung Hội thi thao giảng như sau:      

        SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG THCS&THPT HÓA TIẾN 
     


LỊCH THAO GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2012-2013


          

TT Thứ Tiết Môn Lớp Tuần Tên bài dạy Người dạy Địa điểm
1 3 2 Văn 12A1 14 Sóng Tiết 2 Đinh Thị Quế Phòng máy
2 3 Địa 11A2 14 Liên minh Châu Âu (T1) Nguyễn Hải Nam Phòng máy
3 4 1 Hóa 11A2 14 Cacbon Nguyễn Thị Huy Phòng máy
4 3 Sử 12A2 14 Nước VN DCCH Trần Thị Hường Phòng máy
5 5 Văn 9A2 14 Làng Nguyễn Văn Biên Phòng máy
6 5 1 Anh 11A3 14 World  population - Listening Đặng Thị Hoa Phòng máy
7 3 Toán 12A2 14 Mặt cầu (T2) Lương Xuân Trường Phòng máy

* Lưu ý: Tất cả các đồng chí giáo viên không có tiết và không có tiết trùng với những tiết trên phải tham gia dự giờ đầy đủ.
                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                      Phụ trách trường

                                                                                       Đinh Xuân Thọ